Supervision & kollegial supervision

De fleste, som arbejder med andre mennesker i en behandlingsmæssig, terapeutisk eller pædagogisk ramme, ved på egen krop og psyke, at løbende supervision er en forudsætning, ikke blot for at den professionelle standart kan opretholdes.

Supervision og refleksion understøtter samtidig en stadig faglig udvikling og er med til at mindske risikoen for stress og udbrændthed. Supervision har i hele min professionelle løbebane haft min særlige interesse, og jeg har over 15 års erfaring med supervision af tværfaglige personalegrupper og ledere indenfor psykosocial behandling, socialpsykiatri og psykiatri.

Løbende supervision af tværfaglige personalegrupper indenfor en behandlingsmæssig og socialpædagogisk reference-ramme
Inspirationsforløb til opstart af kollegial supervision.
Ledersupervision og sparring i forhold til samarbejde og det behandlingsmæssige arbejde.
Individuelle supervisionsforløb for psykologer med henblik på autorisation.

Som supervisor af professionelle inden for behandlingssektoren trækker jeg på min viden om miljøterapi, objektrelationsteori og gruppeanalyse, mens jeg metodisk inddrager teknikker fra den systemiske og narrative supervisionsmetodik.
I supervisionen er jeg optaget af, hvordan jeg kan være med til at skabe et på én gang trygt og udfordrende rum for refleksion, hvor det bliver muligt for supervisanderne at undersøge og blive klogere på deres fag og sig   selv.

I den tværfaglige supervision har jeg fokus på såvel den faglige opgave som processen i den enkelte og arbejdsgruppen.

I inspirationsforløb til opstart af kollegial supervision er jeg opmærksom på at fange personale-gruppen, hvor redskaberne for den kollegiale supervision bliver brugbar i den konkrete hverdag.

I ledersupervision har jeg som psykolog erfaring med, hvornår og hvordan det private spiller ind i den arbejdsmæssige situation, men samtidig den nødvendige skarphed til at holde rammerne, sådan at supervisionen giver   nye handlemuligheder i den arbejdsmæssige sammenhæng.

 

Kontakt  Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.          Telefon: 4141 2584