Hvad er stress?

Stress opstår, når den hverdag og de udfordringer, et menneske står overfor, igennem længere tid overstiger kroppens og psykens ressourcer. Stress kan opstå både i en arbejdsmæssig sammenhæng, i privatlivet eller i forsøget på
at få enderne til at mødes i en travl hverdag.

På arbejdet kan stress opstå af mange grunde. Ikke bare travlhed kan gøre stresset. Mange forskellige typer af opgaver og sammenhænge på samme tid eller uklar ansvars- og rollefordeling kan også virke belastende og give stress. Ofte stilles der krav om, at den enkelte medarbejder navigerer i mange forskellige sammenhænge, påtager sig skiftende opgaver med flydende ansvar og en uklar rollefordeling. At blive ramt på sine værdier og ikke have mulighed for at udføre sit arbejde tilfredsstillende er ligesom mobning fra leder eller kolleger også er en alvorlig kilde til stress.

I privatlivet kan konflikter i parforholdet, pres på økonomien og alvorlig eller længerevarende sygdom udgøre stressbelastning og udløse stressreaktioner. Endelig kan belastninger tidligere i livet betyde, at personen har en øget sårbarhed eller har sværere ved at tackle de udfordringer som livet bringer.


Symptomer & konsekvenser

Stress kan blandt andet vise sig med følgende symptomer:

Søvnproblemer og kronisk træthed
Hukommelsesbesvær
Svimmelhed, kvamle, hovedpine, ledsmerter
Øget puls & hjerteforstyrrelser
Ledsmerter & mavesmerter
Tristhed, let til tårerStår den belastende situation på over længere tid kan de indledende stresssymptomer blive mere kroniske føre til periodisk sygemelding, depression og i værste fald gøre den stressede permanent uarbejdsdygtig.


Stressbehandling

Det første der sker, er at den stressede sammen med psykologen får diagnosticeret graden af stress, da dette har stor betydning for behandlingsforløbet. Herefter identificeres de ydre stressorer, sådan at den stressede får en forståelse af, hvorfor situationen er opstået og dermed kan foretage de nødvendige ændringer i hverdagen og arbejdslivet.

Samtidig inviteres den stressramte til at blive klogere på egne mønstre og reaktioner - de indre stressorer - der kan have været medvirkende til, at stress-belastningerne er opstået og vedblevet. Dette er første skridt til nye handlinger, hvormed den stressramte bliver bedre i stand til at passe bedre på sig selv for fremtiden.

Sideløbende hermed genoprettes kroppens og psykens balance i en kombination af samtaleterapi, hjælp til struktur i hverdagen, motion og mindfulness, der er en form for meditation eller nærværstræning.

Netop mindfulness har i gentagne videnskabelige forsøg vist sig særdeles effektfuld i behandlingen og forebyggelsen af såvel stressrelaterede reaktioner som mere depressive tilstande.

Kontakt  Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.          Telefon: 4141 2584